Lutajuća kamera: Najbolji su rekli o finalu sledeće…Lutajuća kamera: Najbolji su rekli o finalu sledeće…