Ljubomir Perućica: Korigovao sam liceGrand News – : Korigovao sam lice – (Tv Grand 28.05.2020.)